All posts by Buya Dr Afifi Fauzi Abbas

Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falaq

Penulis:
Afifi Fauzi Abbas, Abdullah A Afifi (editor)

Abstraksi:
Buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai ibadah Puasa di dalam Islam, dalil-dalil yang menjelaskan tentang puasa dan kewajiban puasa Ramadhan, dan juga keringananan-keringanan (rukhsah) yang membolehkan untuk tidak berpuasa, juga beberapa anjuran amal yang menyertai puasa. Buku ini juga menjelaskan ilmu falaq, rukyatul hilal, metode hisab dan perkembangan metode tersebut. Buku ini juga menjelaskan bagaimana keilmuan hisab ini sudah diadopsi secara massif dalam fiqih juga praktek khususnya di Indonesia. Buku ini juga memberikan pandangan tentang urgensi penggunaan hisab secara global dan juga aplikasinya dalam isu regional.

April 2020

Penerbit: YDFA & Darulfunun Institute

Cetakan:
Pertama (online pdf)Istiqamah Kunci Keberhasilan

KABAR Ramadan 8
1 Mei 2020

Istiqamah Kunci Keberhasilan

Buya Dr H Afifi Fauzi Abbas MA

Link: http://darulfunun.id/radio
Info: http://bit.ly/kabarDF

Comment, like dan share
_____________________________
FB: Darulfunun El-Abbasiyah
IG: darulfunun.id
Tw: suraugadang
–www
Yayasan: darulfunun.or.id
Perguruan: perguruandarulfunun.id
Institut: darulfunun.id
Aamil: aamil.id
–ZIS & Wakaf