Maktab Ibn Abbas

Al-Ilmi, Al-Hilal, wa Al-Manar

da’wah centre

Mengambil nama dari sahabat nabi;  Abdullah Ibn Abbas yang dikenal sebagai Al-Habr: Doktor, Al-Bahr: Lautan, keluasan ilmunya, kepahaman tafsirnya; pengetahuannya akan sejarah, bahasa, muamalah, fiqh, al-faraidh, tafsir.

Pendakwah:

  1. Buya Dr H Afifi Fauzi Abbas MA
  2. Buya Drs H Adia Putra
  3. Arif Abdullah A

Yayasan Wakaf Darulfunun