Tag Archives: Nasharuddin Thaha

Nasharuddin Thaha

(1908-1979) Lahir 4 Maret 1908 di Payakumbuh, putera tertua Syekh Thaha Arsyad. Setelah tamat Sekolah Dasar Sambungan, melanjutkan ke Madrasah