Pengajian Minggu Ba’da Shubuh di Surau Gadang

Kegiatan mengisi pengajian rutin Masjid Raya Padang Japang oleh Masayikh Darul Funun El-Abbasiyah Buya Afifi Fauzi Abbas.

Pengajian ini diadakan rutin setiap minggu nya oleh Masjid Raya Padang Japang ba’da shubuh.Leave a Reply

Wakaf Darulfunun – Aamil Indonesia